چگونه یک روز از زندگی را همچون وارن بافت بگذرانیم

by Hashem Ghazi
Hashem Ghazi
Hashem Ghazi

There is no shortcut to success and building your own empire needs sk...

Robat Karim, Iran

4Tips
0Like
0Follower
Daily Life
a month ago

وارن بافت مردی است که نیاز به معرفی ندارد. او در تمام جبهه ها مردی موفق بوده است. وارن بافت بودن کار سختی است. شما هم میتوانید زندگی او را سرمشق خود قرار دهید!

9

Tasks

هر روز صبح ساعت 6:45 از خواب بیدار شوید.

Daily 1x

هشتاد درصد از زندگی خود را با کتاب خواندن بگذرانید.

Daily 1x

هزینه ها را با پول نقد بپردازید تا حساب آن را داشته باشید

Daily 1x

هر روز پنج لیوان مایعات بیاشامید

Daily 1x

بطور معمول، در ساعت 9:30 در سر کارتان حاضر باشید

Daily 1x

هر روز صبح پنج روزنامه را مطالعه کنید.

Daily 1x

در کارهای تجاریتان از گرفتن تصمیمات ناگهانی پرهیز کنید

Daily 1x

هر روز نخهای وسیلۀ موزیکال خود را بکشید

Daily 1x

ساعت 10:45 بعد از ظهر به رختخواب بروید

Daily 1x

Tags
avatar
Hashem Ghazi

0 Comments

Looking forward to your feedback