چگونه یک روز از زندگی را مثل ایلان ماسک بگذرانیم

by Hashem Ghazi
Daily Life
Published: 3 years ago
|Updated: 3 years ago

"شکست در آمادگی، آماده شدن برای شکست است." بنجامین فرانکلین ایلان ماسک یک انسان معروف پرمشغله است. او هر روز با این ذهنیت از خواب بیدار میشود که وقتی صبح از خواب بیدار میشوید و فکر میکنید که آینده بهتر خواهد بود، آن روز یک روز خوب و روشن است. اگر مثل ایلان ماسک انسان موفقی باشید، باید روتین زندگی را به یک عادت تبدیل کنید. همین حالا این نکات را در لیست کارهای واجب یادداشت کنید!

13

Tasks

روز خود را با این ذهنیت آغاز کنید که باید زمان را مدیریت کنید

Daily 1x

ساعت 7 صبح از خواب بیدار شوید

Daily 1x

یک دوش سریع بگیرید

Daily 1x

در عرض 30 دقیقه به ایمیلهای فوری جواب دهید

Daily 1x

از چیزهایی که حواستان را پرت میکنند دوری کنید، ایمیلها را فیلتر کنید و چنانچه لازم باشد موبایلتان را خاموش کنید.

Daily 1x

وقتی لازم است خاطرات روزانه تان را عوض کنید

Daily 1x

12 تا 15 ساعت کار کنید

Daily 1x

برنامه هایتان را به بخشهای زمانی 5 دقیقه ای تقسیم کنید بطوریکه اهداف اصلی معلوم و مشخص باشند

Daily 1x

در باشگاه ورزش کنید ( هر جلسه = یک ساعت)

Weekly 2x

با خانواده وقت بگذرانید

Daily 1x

بی دلیل ننشینید. در کارها شرکت کنید

Daily 1x

صفحاتی از کتابی را که دوستش دارید بخوانید

Daily 1x

ساعت 1 نیمه شب به رختخواب بروید و 6 ساعت بخوابید.

Daily 1x

Tags
avatar
Hashem Ghazi

0 Comments

Looking forward to your feedback